Sierlijke eiken malooftafel met ronde zijden en rechte einden

Een tafel met maloof verbindingen die aan de lange zijden een sierlijke ronding heeft maar waarvan de rechte kopse kanten het toch mogelijk maken de tafel tegen de muur te plaatsen. Veel aandacht voor de mooie "zeeg"in de lange kanten die mooi naar de maloof-verbinding op de hoeken toeloopt.